Budowanie regionalnego systemu wczesnej interwencji dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w celu jej wzmocnienia i lepszej integracji społecznej
Pomoc
Wczesna interwencja to wczesne oddziaływanie medyczne, rehabilitacyjne, psychopedagogiczne na rozwój dziecka, u którego stwierdzono zagrożenie niepełnosprawnością.
Celem tych oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w rozwoju. Pomocą objęta jest cała rodzina dziecka.
W Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom taka kompleksowa pomoc oferowana jest tym wszystkim rodzinom, które są w stanie dojechać do Krakowa.
Dzięki temu projektowi rodziny z powiatu bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i proszowickiego będą miały szansę na pomoc zespołu wczesnej interwencji blisko swojego domu. Do Krakowa przyjadą tylko na konsultacje.

page generated in 0.007706880569458